Mimari Rölöve

Mimari Rölöve

  • Duvar malzemesi,
  • Dış duvar-İç duvar Kalınlığı,
  • Çatı Sistemi, Çatı Kaplama Malzemesi,
  • Mahal Tanımlaması ve Mahal Malzeme Bilgileri
  • 3D modellemeye yeterli seviyede ölçülendirme
  • Mimari objelerin lejantla belirtilmesi ve ölçülendirilmesi

Archives

Gösterilecek arşiv yok.

Categories

  • Kategori yok