Sıyırma

Sıyırma

  • Sıyırma yapılacak taşıyıcı elemanlarda öncelikle donatı tespit cihazı ile işaretlemeler yapılmalıdır.
  • Sıyırma yapılacak elemana kat bilgisi, aks bilgisi ve sıyırma numarası okunaklı şekilde yazılmalıdır.
  • Sıyırma sonrasında donatı tipi, donatı çapı, düşey-yatay donatı aralıkları ve varsa korozyon durumu not alınmalıdır.
  • Tahribatlı testlere giren sıyırma işleminde olabildiğince az fakat amaca uygun yeterlilikte kırım işlemi yapılmalıdır.
  • Perde elemanlarda başlık ve gövde donatı tipi belirlenmesi amacı ile iki adet sıyırma yapılması tavsiye edilir.
  • Tahribatlı testlere giren sıyırma işleminde olabildiğince az fakat amaca uygun yeterlilikte (noktasal) kırım işlemi yapılmalıdır.
  • Donatı korozyonu mevcut ise korozyon temizlenerek çap kaybı tespit edilmelidir. Donatı tayini aşamasında dikkate alınmalıdır.
  • Sıyırma yapılan bölge yönetmelikte belirtildiği şekilde yüksek mukavemetli yapısal tamir harcı ile kontrollü şekilde doldurulmalıdır.

Archives

Gösterilecek arşiv yok.

Categories

  • Kategori yok