Temel Gözlem Çukuru

Temel Gözlem Çukuru

  • Temel Siteminin bina içinde veya dışında açılacak yeterli
    sayıdaki inceleme çukuru ile belirlenmesi.
  • Temel Tipi,
  • Temel Gövde Yüksekliği,
  • Temel Genişliği,
  • Temel Üstü Dolgu Yükesekliği belirlenmeli ve fotoğraflanmalıdır.

Archives

Gösterilecek arşiv yok.

Categories

  • Kategori yok